Ý nghĩa logo thương hiệu quốc gia Việt Nam là gì ?

21.04.2016
Chia sẻ:

Những thương hiệu sản phẩm đáp ứng hệ thống tiêu chí của chương trình thương hiệu quốc gia sẽ được nhận biểu tượng biểu trưng thương hiệu Quốc gia có tựa đề Giá trị Việt Nam (Vietnam Value).

logo-thuong-hieu-viet-nam

Vậy logo biểu tượng thương hiệu quốc gia Việt Nam được thiết kế có ý nghĩa như thế nào?

Ý tưởng thiết kế logo bao gồm phần hình ảnh và phần chữ.

Phần hình ảnh thể hiện cách điệu những cánh chim hạc, logo thiết kế theo phong cách hiện đại, đang tung bay về bốn hướng. Những cánh chim hạc xếp như hình một bông hoa đang nở, thể hiện sự phát triển không ngừng của đất nước nói chung và nền kinh tế nói riêng. Những cánh chim hạc vừa thể hiện sự kế thừa lịch sử, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, vừa thể hiện sự thống nhất trong ý chí và quyết tâm đưa hình ảnh đất nước, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam ra khắp thế giới.

Phần chữ gồm hai chữ Vietnam Value (Giá trị Việt Nam), đề cập tới ba giá trị Chất lượng – Đổi mới, Sáng tạo – Năng lực tiên phong là những yếu tố trụ cột của Chương trình – những giá trị nền tảng đối với sự phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.

Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2003, giao Bộ Công Thương là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm phối hợp với các Bộ, Ngành triển khai.