Thương hiệu và nhận dạng trong thiết kế logo

21.05.2012
Chia sẻ:

Một thiết kế logo không phải là thương hiệu của bạn, nó cũng không phải là sự nhận dạng của bạn. Tất cả thiết kế logo nhận diện và xây dựng thương hiệu có vai trò rất khác nhau, cùng với nhau, chúng tạo ra một hình ảnh nhận dạng cho thương hiệu của doanh nghiệp hay sản phẩm.
Có một số cuộc thảo luận gần đây trên các trang web về chủ đề này, thiết kế logo không phải là thương hiệu của bạn. Mặc dù điều này có thể đúng, tôi đã không thấy bất kỳ thông tin chi tiết làm rõ sự khác biệt giữa ‘thương hiệu’, ‘sự nhận dạng’ và ‘logo’

Thương hiệu là gì? – Sự nhận biết có cảm xúc về hình ảnh của công ty.

Nhận dạng là gì? – Các hình ảnh, các khía cạnh tạo thành một phần của tổng thể

Logo là gì? – Logo xác định một doanh nghiệp dưới hình thức đơn giản nhất thông qua việc sử dụng của một nhãn hiệu hoặc biểu tượng.

Để giải thích điều này chi tiết hơn, chúng ta hãy bắt đầu từ đầu – thương hiệu.

Xây dựng thương hiệu là gì?

Xây dựng thương hiệu chắc chắn không phải là một chủ đề ánh sáng sủa, toàn bộ các ấn phẩm hàng trăm cuốn sách đã được viết về chủ đề này, tuy nhiên để đặt nó trong bảng tóm tắt ngắn gọn, bạn có thể mô tả một ‘thương hiệu’ như một dịch vụ, một tổ chức hoặc sản phẩm với một cá tính, đó là trạng thái do nhận thức của khán giả. Một lưu ý rằng, nó cũng nên được tuyên bố rằng một nhà thiết kế logo không thể làm ra một thương hiệu, chỉ có các khán giả có thể làm điều này. Một thiết kế logo chỉ tạo nên nền tảng của thương hiệu.

Nhiều người tin rằng một thương hiệu chỉ bao gồm một vài yếu tố – một số màu sắc, một số phông chữ, logo, khẩu hiệu và có thể một số bản nhạc bổ sung. Trong thực tế, nó là phức tạp hơn nhiều hơn thế. Bạn có thể nói rằng một thương hiệu là một hình ảnh một công ty.

Ý tưởng cơ bản và khái niệm cốt lõi đằng sau việc sử dụng hình ảnh công ty là tất cả mọi thứ mà một công ty làm, tất cả mọi thứ nó sở hữu và tất cả mọi thứ nó tạo nên phản ánh các giá trị và mục tiêu của doanh nghiệp.

Ví dụ, chúng ta hãy nhìn vào các công ty IT nổi tiếng, Apple. Apple là một công ty, lên dự án một nền văn hóa nhân văn cho công ty và một nền đạo đức mạnh mẽ của công ty, được đặc trưng bởi hoạt động tình nguyện, hỗ trợ và tham gia các hoạt động trong cộng đồng. Những giá trị của doanh nghiệp là rõ ràng trong tất cả những gì họ làm, từ các sản phẩm và quảng cáo sáng tạo của họ, thông qua dịch vụ khách hàng của họ. Apple là một thương hiệu cảm xúc nhân văn thực sự kết nối với mọi người – khi mọi người mua hoặc sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của họ, họ cảm thấy mình là một phần của thương hiệu, giống như một bộ lạc. Nó là kết nối cảm xúc để tạo ra thương hiệu của họ.