Quy chuẩn thiết kế logo - Hệ thống nhận diện thương hiệu

Khi hình ảnh thương hiệu trở nên bình thường, mờ nhạt và thiếu sức sống. Tái định vị thương hiệu trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết . Tái tạo sức sống thiết kế logo - Quy chuẩn thiết kế nhận diện thương hiệu sẽ tạo tinh thần tươi mới, mang lại vị thế thị trường mới hiện hữu trong hành vi quyết định mua của khách hàng.

Profile HungHau Corp

Profile HungHau Corp

Thiết kế bao bì Kalix

Thiết kế bao bì Kalix

Triển lãm Seasenco

Triển lãm Seasenco

Triển lãm SonyEricsson

Triển lãm SonyEricsson

Lịch Techcombank

Lịch Techcombank

Thiết kế Profile

Thiết kế Profile

Thiết kế lịch VPBS

Thiết kế lịch VPBS
123