Đặc nhiệm thương hiệu thời hội nhập quốc tế

Từ trải nghiệm thực tế với khách hàng, tiếp nhận kiến thức thương hiệu trên thế giới đến những chia sẽ thẳng thắn, góp ý hữu ích nhằm mục đích góp phần xây dựng mối quan hệ thân thiết, bền vững giữa bạn và LogoStyle đối tác hay những ai có quan tâm đến thương hiệu thực sự. LogoStyle mong muốn được giúp bạn nhiều hơn những gì bạn đã có. Thiết kế logo - Quy chuẩn thiết kế nhận diện thương hiệu

Thiết kế logo Tương Sinh

Thiết kế Logo Tương Sinh thể hiện rõ là mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Trong luật tương sinh của ngũ hành còn bao hàm ý nữa là hành nào cũng có quan hệ trên hai phương diện: cái sinh ra nó và cái nó sinh ra.

Logo Tương Sinh thể hiện đúng ý nghĩa đối với sự phát triển của một tổ chức luôn gắn liền với tinh thần tương sinh. Năm dấu hiệu tạo thành hình tròn trong icon của logo “tương sinh” nó đại diện cho năm triết lý sâu sắc của tinh thần tương sinh đó là: Cùng kết nối, Cùng đoàn kết, Cùng sinh trưởng, Cùng chiến thắng và Cùng phát triển bền vững. Hay nó đại diện cho năm ý niệm Cùng chí hướng, cùng mục tiêu, cùng một đội, cùng gắn kết và cùng thành công. Điều này luôn thể hiện được sức mạnh, sự bền vững của một đội, một tổ chức.

Logo còn thể hiện tinh thần tương sinh xuyên suốt từ lãnh đạo đến nhân viên luôn biết cách tượng trợ, hỗ trợ, để sẽ làm gì để đội của bạn luôn là một tập thể vững mạnh và luôn hoàn thành được mục tiêu đề ra.
Hình ảnh cách điệu nên logo thể hiện tinh thần tương sinh đặc sắc, ấn tượng điều đó sẽ là động lực hướng tới hành trình thể hiện sự kết nối, đoàn kết khát vọng tỏa sáng. Để cùng hiểu rõ và phát huy tinh thần tương sinh cho mỗi thành viên của Tương Sinh tự hào và hiểu rõ quy luật tương sinh để sinh tồn, phát triển và thành công.

Tên thương hiệu “Tương Sinh” được cách điệu với kiểu chữ Baton không chân, nét chữ đậm, chắc khỏe thể hiện sự vững vàng, hiện đại, phát triển và thành công. Ngoài ra, nét chữ với việc cách điệu tinh tế có dấu hiệu gần gủi với icon và tạo nên sự khác biệt.

Màu xanh lam tương trựng cho sự Tương sinh: Màu xanh lam biểu trưng cho niềm tin và trách nhiệm. Của động lực và tươi mới, thể hiện sức mạnh và độ tin cậy của Tương Sinh đối với cổ đông, đối tác, nhân viên và xã hội.
Màu xanh lá cây tương trựng cho sự Tương hợp: Màu xanh lá biểu hiện cho tự nhiên, sự tăng trưởng, tái sinh, mới mẽ.


thiet ke logo thiet ke nhan dient huong hieu tuong sinh
thiet ke logo thiet ke nhan dient huong hieu tuong sinh 2
thiet ke logo thiet ke nhan dient huong hieu tuong sinh 3
thiet ke logo thiet ke nhan dient huong hieu tuong sinh 4
thiet ke logo thiet ke nhan dient huong hieu tuong sinh 5
thiết kế logo thiết kế nhận diện thương hiệu tương sinh 6
thiết kế logo thiết kế nhận diện thương hiệu tương sinh 7
thiết kế logo thiết kế nhận diện thương hiệu tương sinh 8
thiết kế logo thiết kế nhận diện thương hiệu tương sinh 9
thiết kế logo thiết kế nhận diện thương hiệu tương sinh 10
thiết kế logo thiết kế nhận diện thương hiệu tương sinh 11
thiết kế logo thiết kế nhận diện thương hiệu tương sinh 12
thiet ke thuong hieu nhan dien thuong hieu 13
thiet ke thuong hieu nhan dien thuong hieu 14
thiet ke thuong hieu nhan dien thuong hieu 15
thiet ke thuong hieu nhan dien thuong hieu 16
thiet ke thuong hieu nhan dien thuong hieu 17
thiet ke thuong hieu nhan dien thuong hieu 18
thiet ke thuong hieu nhan dien thuong hieu 19
thiet ke thuong hieu nhan dien thuong hieu 22
thiet ke thuong hieu nhan dien thuong hieu 23
thiet ke thuong hieu nhan dien thuong hieu 24
thiet ke thuong hieu nhan dien thuong hieu 25
thiet ke thuong hieu nhan dien thuong hieu 26
thiết kế thương hiệu nhận diện thương hiệu 27
thiết kế thương hiệu nhận diện thương hiệu 28
thiết kế thương hiệu nhận diện thương hiệu 29
thiết kế thương hiệu nhận diện thương hiệu 30
thiết kế thương hiệu nhận diện thương hiệu 31
thiết kế thương hiệu nhận diện thương hiệu 32
thiết kế thương hiệu nhận diện thương hiệu 33
thiết kế thương hiệu nhận diện thương hiệu 34
thiết kế thương hiệu nhận diện thương hiệu 35
tu van thuong hieu cong ty thiet ke thuong hieu 36
tu van thuong hieu cong ty thiet ke thuong hieu 37
tu van thuong hieu cong ty thiet ke thuong hieu 38
tu van thuong hieu cong ty thiet ke thuong hieu 39
tu van thuong hieu cong ty thiet ke thuong hieu 40
tư vấn thương hiệu công ty thiết kế thương 41
tư vấn thương hiệu công ty thiết kế thương 43
tu van thuong hieu cong ty thiet ke thuong hieu 43
tư vấn thương hiệu công ty thiết kế thương 44
tư vấn thương hiệu công ty thiết kế thương 45
tư vấn thương hiệu công ty thiết kế thương 46
tư vấn thương hiệu công ty thiết kế thương 47
tư vấn thương hiệu công ty thiết kế thương 48
tư vấn thương hiệu công ty thiết kế thương 49
Đánh giá

Tags: , , , , , , , ,