Thiết kế logo-Slogan-Ấn phẩm nhận diện thương hiệu

21.04.2012
Chia sẻ:

Thương hiệu cần phải chăm chút để tạo ra sự khác biệt. Các yếu tố làm nên sự khác biệt thương hiệu đó là hệ thống nhận diện thương hiệu: Thiết kế logo – Slogan – ấn phẩm nhận diện thương hiệu. Để có thể thiết lập một chiến lược khác biệt hóa có ý nghĩa, Doanh nghiệp phải thực hiện nghiên cứu môi trường kinh doanh và sự lựa chọn của doanh nghiệp đối với việc tiếp thị sản phẩm trong môi trường kinh doanh. Doanh nghiệp cần hiểu rõ những mục tiêu thương hiệu và môi trường thương hiệu hoạt động.

Thiết kế logo

hoichutrienlamseasenco3
Liệt kê ra danh sách các khía cạnh cụ thể tạo ra thương hiệu khác biệt so với đối thủ và luôn đảm bảo rằng sự khác biệt sẽ tạo ra được lợi thế cạnh tranh. Tiếp đến, Doanh nghiệp cần mô tả những lợi ích mà từng điểm khác biệt sẽ mang lại lợi ích cho khách hàng. Trên thực tế, những lợi ích này được quy về nhóm lợi ích lý tính ( Chức năng) và lợi ích cảm tính (cảm xúc). Khi doanh nghiệp phân tích những điểm khác biệt , sẽ rất hữu ích khi triển khai các hoạt động truyền thông thương hiệu thường xuyên và liên tục.

Sáng tạo Slogan

Tuy nhiên, để thiết lập cơ sở cho một chiến lược khác biệt hóa chính thức, nhằm định hướng cho chương trình xây dựng bản sắc nhận diện thương hiệu, Doanh nghiệp cần sử dụng vài điểm khác biệt nổi trội nhất. Thị trường ngày nay có vô vàn thương hiệu và để thương hiệu của doanh nghiệp có thể chiếm hữu một vị trí đáng nhớ trong tâm trí khách hàng cần hoạch định một chiến lược thương hiệu cụ thể. Việc tiến hành tạo dựng hình ảnh thương hiệu doanh nghiệp rất cần thiết , thông qua hoạt động nghiên cứu tạo ra điểm khác biệt của doanh nghiệp, hệ thống nhận diện sẽ kết nối thông tin Doanh nghiệp với môi trường nội bộ và bên ngoài.
Ấn phẩm nhận diện thương hiệu
logo-trong-an-pham-van-phong-18

Sau tiến trình nghiên cứu và phân tích môi trường kinh doanh, thiết kế logo – slogan – ấn phẩm nhận diện thương hiệu là hành động cụ thể mà Doanh nghiệp cần phải làm trong hoạt động xây dựng hình ảnh khác biệt của doanh nghiệp. Thiết kế logo cần nhấn mạnh các đặc điểm nổi bật của thương hiệu, tránh quá phức tạp, cầu kỳ. Người tiêu dùng biết và nhớ đến doanh nghiệp khi hình ảnh thương hiệu truyền thông dễ dàng nhớ, ấn tượng và hoạt động truyền thông liên tục. Một khi thực hiện tốt, Doanh nghiệp sẽ tạo ra điểm khác biệt, thiết lập mối liên hệ cảm xúc thực sự có ý nghĩa với khách hàng. Qua đó xây dựng một bản sắc thương hiệu mạnh, tạo ra lợi thế cạnh tranh trên thị trường.