Thiết kế logo nhà sách

19.06.2013
Chia sẻ:

Logo luôn luôn là một biểu tượng và dấu hiệu nhận biết của một sản phẩm cụ thể, dịch vụ, công ty. Logo công ty sách, phát hành sách thể hiện bản sắc công ty riêng và tạo được sự thu hút đặc biệt với người xem.

Nguồn cảm hứng được truyền vào logo qua khía cạnh thiết kế. Logo nhà sách lấy cảm hứng từ biểu tượng cuốn sách luôn tồn tại ấn tượng và khi người xem nhìn vào dễ liên tưởng và dễ nhân biết các sản phẩm mà công ty bạn kinh doanh.

logo sach

Hiện nay các nhà xuất bản sách, đơn vị sách, công ty kinh doanh phát hành sách bắt đầu quan tâm tới phát triển thương hiệu, hình ảnh thương hiệu . Thời điểm hiện tại, khi nhiều doanh nghiệp tư nhân tham gia vào thị trường đã tạo ra luồng sinh khí mới cho các thương hiệu sách. Thiết kế thương hiệu được quan tâm, chú trọng hơn. Thiết kế logo công ty sách cũng sáng tạo, độc đáo và mang tính “thương mại” hơn trước.

Logostyle tin rằng sẽ tạo ra cho nhà sách, nhà xuất bản, đơn vị, công ty kinh doanh phát hành sách của bạn đầy ấn tượng hơn bằng nhửng logo đơn giản và ấn tượng.

Logo công ty sách