Ấn tượng với bộ lịch thiết kế bằng bút chì

27.05.2013
Chia sẻ:

Bộ lịch thiết kề bằng bút chì đã được tác giả Anne Grön’s trình bày một cách tỷ mỷ bằng các vẽ bản vẽ từ đầu đến cuối. Một bộ sưu tập thiết kế lịch gồm các bản ấn tượng và độc đáo nhất cho lịch 2013.