Quy chuẩn thiết kế logo - Hệ thống nhận diện thương hiệu

Khi hình ảnh thương hiệu trở nên bình thường, mờ nhạt và thiếu sức sống. Tái định vị thương hiệu trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết . Tái tạo sức sống thiết kế logo - Quy chuẩn thiết kế nhận diện thương hiệu sẽ tạo tinh thần tươi mới, mang lại vị thế thị trường mới hiện hữu trong hành vi quyết định mua của khách hàng.

Thiết kế Logo gạo Angimex

Thiết kế Logo gạo Angimex

Thiết kế Nhãn hiệu nước Tirsty

Thiết kế Nhãn hiệu nước Tirsty

Thiết kế Nhãn hiệu Mì Phúc Hảo

Thiết kế Nhãn hiệu Mì Phúc Hảo

Thiết kế bao bì NNST

Thiết kế bao bì NNST

Bao bì Dầu nhờn SPO

Bao bì Dầu nhờn SPO

Thiết kế Bao bì ShinShu

Thiết kế Bao bì ShinShu

Thiết kế bao bì Kalix

Thiết kế bao bì Kalix