Thiết kế bao bì NNST

19.08.2013
Chia sẻ:

Thương hiệu Trà Tân Nam Bắc sau đây có thức uống làm biểu tượng và lôi kéo người uống trà với lời hứa hẹn của truyền thống cũ, niềm vui kỳ lạ, và tài sản thậm chí như là bài thuốc có lợi cho sức khỏe.

Thiết kế bao bì Trà Tân Nam Bắc phong phú với nhiều loại trà thân thiện, Trà Tân Nam Bắc tập trung có lợi cho sức khỏe, và biểu tượng cho thấy điều này. Biểu tượng được định hình trong một trạng thái cân bằng, một hình dạng thân thiện và toàn diện.

thiet ke bao bi tra 1
thiet ke bao bi tra 2
thiet ke bao bi tra 3
thiet ke bao bi tra 4
thiet ke bao bi tra 5
thiet ke bao bi tra 6
thiet ke bao bi tra 7
thiet ke bao bi tra 8
thiet ke bao bi tra 9
thiet ke bao bi tra 10
thiet ke bao bi tra 11
thiet ke bao bi tra 13
thiet ke bao bi tra 14
thiet ke bao bi tra 15
thiet ke bao bi tra 16
thiet ke bao bi tra 17
thiet ke bao bi tra 20
thiet ke bao bi tra 21
thiet ke bao bi tra 25
thiet ke bao bi tra 26
thiet ke bao bi tra 27
thiet ke bao bi tra 28