Thiết kế logo dầu nhớt Spo

03.11.2016
Chia sẻ:

Spo là một thương hiệu nỗi tiếng về dầu nhớt, thiết kế logo dầu nhớt Spo được lấy cảm hứng từ tốc độ của xe.
thiet-ke-logo-dau-nhot-spo-freshbrand-vn-22

thiet-ke-logo-dau-nhot-spo-freshbrand-vn-23

thiet-ke-logo-dau-nhot-spo-freshbrand-30

thiet-ke-logo-dau-nhot-spo-freshbrand-31

thiet-ke-logo-dau-nhot-spo-freshbrand-32

thiet-ke-logo-dau-nhot-spo-freshbrand-33

thiet-ke-logo-dau-nhot-spo-freshbrand-34

thiet-ke-logo-dau-nhot-spo-freshbrand-35

thiet-ke-logo-dau-nhot-spo-freshbrand-36

thiet-ke-logo-dau-nhot-spo-freshbrand-37

thiet-ke-logo-dau-nhot-spo-freshbrand-38