Quy chuẩn thiết kế logo - Hệ thống nhận diện thương hiệu

Khi hình ảnh thương hiệu trở nên bình thường, mờ nhạt và thiếu sức sống. Tái định vị thương hiệu trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết . Tái tạo sức sống thiết kế logo - Quy chuẩn thiết kế nhận diện thương hiệu sẽ tạo tinh thần tươi mới, mang lại vị thế thị trường mới hiện hữu trong hành vi quyết định mua của khách hàng.

Bí ẩn sau thiết kế logo

Người viết: FreshBrand Ngày: 13/05/2012

Ý nghĩa sau một thiết kế logo 1. Thiết kế logo I Here và Mira Thiết kế logo I here là một biểu tượng ẩn có hai ý nghĩa. Phản ánh của từ “1here” tạo ra từ “có” dưới đây để hoàn thành “1here có”. Còn logo Mira trông giống như…

Bình luận: 1,305đọc thêm