Quy chuẩn thiết kế logo - Hệ thống nhận diện thương hiệu

Khi hình ảnh thương hiệu trở nên bình thường, mờ nhạt và thiếu sức sống. Tái định vị thương hiệu trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết . Tái tạo sức sống thiết kế logo - Quy chuẩn thiết kế nhận diện thương hiệu sẽ tạo tinh thần tươi mới, mang lại vị thế thị trường mới hiện hữu trong hành vi quyết định mua của khách hàng.

Những điều bạn cần biết khi thiết kế và in ấn Catalogue

Người viết: FreshBrand Ngày: 19/08/2013

Khi tiến hành dự án thiết kế và in ấn Catalogue, doanh nghiệp thường thiết kế xong và tiến hành in ấn nhưng thực tế doanh nghiệp có rất nhiều điều bạn cần biết. 1. Thiết kế catalogue giữ vai trò gì trong các nỗ lực marketing của bạn? Xác…

Bình luận: 0đọc thêm