Quy chuẩn thiết kế logo - Hệ thống nhận diện thương hiệu

Khi hình ảnh thương hiệu trở nên bình thường, mờ nhạt và thiếu sức sống. Tái định vị thương hiệu trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết . Tái tạo sức sống thiết kế logo - Quy chuẩn thiết kế nhận diện thương hiệu sẽ tạo tinh thần tươi mới, mang lại vị thế thị trường mới hiện hữu trong hành vi quyết định mua của khách hàng.

Thuật ngữ thương hiệu bạn cần biết

Người viết: FreshBrand Ngày: 26/04/2012

Xây dựng thương hiệu là vấn đề thiết yếu của mỗi doanh nghiệp từ việc thiết kế logo, nhận diện thương hiệu, thiết kế quảng cáo…Hiện nay, các Doanh nghiệp Việt Nam đã nhận thức được tầm quan trọng của thương hiệu trong hoạt động kinh doanh, và đưa ra…

Bình luận: 2đọc thêm