Quy chuẩn thiết kế logo - Hệ thống nhận diện thương hiệu

Khi hình ảnh thương hiệu trở nên bình thường, mờ nhạt và thiếu sức sống. Tái định vị thương hiệu trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết . Tái tạo sức sống thiết kế logo - Quy chuẩn thiết kế nhận diện thương hiệu sẽ tạo tinh thần tươi mới, mang lại vị thế thị trường mới hiện hữu trong hành vi quyết định mua của khách hàng.

Logo phòng khám nha khoa

Người viết: FreshBrand Ngày: 23/10/2013

Trước đây nhành y tế đã không nghĩ nhiều về xây dựng thương hiệu và thiết kế logo bệnh viện, phòng khám. Các bác sỹ thường nghĩ rằng họ cố gắng làm tốt nhất công việc của mình là đủ. Bây giờ ngành y tế thực tiễn trở nên cạnh…

Bình luận: 0đọc thêm