Quy chuẩn thiết kế logo - Hệ thống nhận diện thương hiệu

Khi hình ảnh thương hiệu trở nên bình thường, mờ nhạt và thiếu sức sống. Tái định vị thương hiệu trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết . Tái tạo sức sống thiết kế logo - Quy chuẩn thiết kế nhận diện thương hiệu sẽ tạo tinh thần tươi mới, mang lại vị thế thị trường mới hiện hữu trong hành vi quyết định mua của khách hàng.

Thời đại của thương hiệu

Người viết: binhfresh Ngày: 07/10/2016

Thương hiệu không chỉ đơn thuần là nhận thức về sản phẩm, hình ảnh, chiến lược, các hoạt động quảng cáo của doanh nghiệp… Như các bạn đã biết để có thể nói hết hàm ý cụ thể về thương hiệu thì không biết viết đến khi nào cho nó…

Bình luận: 0đọc thêm