Quy chuẩn thiết kế logo - Hệ thống nhận diện thương hiệu

Khi hình ảnh thương hiệu trở nên bình thường, mờ nhạt và thiếu sức sống. Tái định vị thương hiệu trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết . Tái tạo sức sống thiết kế logo - Quy chuẩn thiết kế nhận diện thương hiệu sẽ tạo tinh thần tươi mới, mang lại vị thế thị trường mới hiện hữu trong hành vi quyết định mua của khách hàng.

Thiết kế logo-Slogan-Ấn phẩm nhận diện thương hiệu

Người viết: FreshBrand Ngày: 21/04/2012

Thương hiệu cần phải chăm chút để tạo ra sự khác biệt. Các yếu tố làm nên sự khác biệt thương hiệu đó là hệ thống nhận diện thương hiệu: Thiết kế logo – Slogan – ấn phẩm nhận diện thương hiệu. Để có thể thiết lập một chiến lược…

Bình luận: 1đọc thêm