Quy chuẩn thiết kế logo - Hệ thống nhận diện thương hiệu

Khi hình ảnh thương hiệu trở nên bình thường, mờ nhạt và thiếu sức sống. Tái định vị thương hiệu trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết . Tái tạo sức sống thiết kế logo - Quy chuẩn thiết kế nhận diện thương hiệu sẽ tạo tinh thần tươi mới, mang lại vị thế thị trường mới hiện hữu trong hành vi quyết định mua của khách hàng.

Bộ thiết kế lịch bốn mùa sáng tạo và ấn tượng

Người viết: FreshBrand Ngày: 27/05/2013

Với ý tưởng chủ đạo bốn mùa và sử dụng cách điệu kiểu chữ sáng tạo Anwar Al Mutairi đã tạo ra bộ lịch ấn tượng. Đặc biệt là có được các giải pháp truyền thông sáng tạo mạnh mẽ không còn nhàm chán, kích thích sự thích thú đên…

Bình luận: 0đọc thêm