Quy chuẩn thiết kế logo - Hệ thống nhận diện thương hiệu

Khi hình ảnh thương hiệu trở nên bình thường, mờ nhạt và thiếu sức sống. Tái định vị thương hiệu trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết . Tái tạo sức sống thiết kế logo - Quy chuẩn thiết kế nhận diện thương hiệu sẽ tạo tinh thần tươi mới, mang lại vị thế thị trường mới hiện hữu trong hành vi quyết định mua của khách hàng.

Ý nghĩa màu sắc trong logo và nhận diện thương hiệu

Người viết: FreshBrand Ngày: 25/05/2012

Màu sắc và các sử dụng trong thiết kế logo và nhận diện thương hiệu 1. Màu sắc là gì? Năm 1666, nhà khoa học người Anh Sir Isaac Newton phát hiện ra rằng khi ánh sáng trắng tinh khiết được thông qua thông qua một lăng kính, nó phân…

Bình luận: 3đọc thêm

Màu sắc trong thiết kế logo và nhận diện thương hiệu

Người viết: FreshBrand Ngày: 28/04/2012

Màu sắc thiết kế logo và nhận diện thương hiệu nhắm đến mục tiêu địa lý Màu sắc thiết kế logo và nhận diện thương hiệu phụ thuộc yếu tố khu vực địa lý cụ thể. Ý nghĩa màu sắc khác nhau nó còn tùy thuộc vào lịch sử quốc…

Bình luận: 0đọc thêm