Quy chuẩn thiết kế logo - Hệ thống nhận diện thương hiệu

Khi hình ảnh thương hiệu trở nên bình thường, mờ nhạt và thiếu sức sống. Tái định vị thương hiệu trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết . Tái tạo sức sống thiết kế logo - Quy chuẩn thiết kế nhận diện thương hiệu sẽ tạo tinh thần tươi mới, mang lại vị thế thị trường mới hiện hữu trong hành vi quyết định mua của khách hàng.

Các mẫu hồ sơ hướng dẫn Mã số mã vạch

Người viết: FreshBrand Ngày: 19/09/2013

Quý khách hàng khi muốn đăng ký mã số mã vạch (MSMV) cần có những giấy tờ, các mẫu hồ sơ đăng ký Mã số mã vạch sau: 1. Bản đăng ký sử dụng Mã số mã vạch: DOWNLOAD 2. Hướng dẫn cấp mã số phân định vật phẩm: DOWNLOAD 3. Mẫu…

Bình luận: 0đọc thêm