Quy chuẩn thiết kế logo - Hệ thống nhận diện thương hiệu

Khi hình ảnh thương hiệu trở nên bình thường, mờ nhạt và thiếu sức sống. Tái định vị thương hiệu trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết . Tái tạo sức sống thiết kế logo - Quy chuẩn thiết kế nhận diện thương hiệu sẽ tạo tinh thần tươi mới, mang lại vị thế thị trường mới hiện hữu trong hành vi quyết định mua của khách hàng.

Thiết kế logo xây dựng

Người viết: FreshBrand Ngày: 14/06/2012

Thiết kế logo xây dựng của công ty bạn là một phần giá trị thương hiệu mà khách hàng có thể nhìn thấy. Khách hàng có thể nhìn thấy thiết logo bất kỳ vị trí và bằng một cách nào đó nhắc nhớ các biểu tượng xây dựng một cách…

Bình luận: 0đọc thêm