Quy chuẩn thiết kế logo - Hệ thống nhận diện thương hiệu

Khi hình ảnh thương hiệu trở nên bình thường, mờ nhạt và thiếu sức sống. Tái định vị thương hiệu trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết . Tái tạo sức sống thiết kế logo - Quy chuẩn thiết kế nhận diện thương hiệu sẽ tạo tinh thần tươi mới, mang lại vị thế thị trường mới hiện hữu trong hành vi quyết định mua của khách hàng.

Khách hàng xăng dầu Tradoco

Người viết: FreshBrand Ngày: 21/04/2014

https://www.logostyle.vn/thiet-ke-thuong-hieu-logo-xang-dau-tradoco.html

Bình luận: 0đọc thêm

Logo công ty xăng dầu

Người viết: FreshBrand Ngày: 19/08/2013

Logo công ty xăng dầu – Thiết kế logo xăng dầu là nền tảng nhất quán hệ thống nhận diện thương hiệu, yếu tố thân thiện thiên nhiên và gần gữi khách hàng là tiêu chí dặt lên hàng đầu. Logo công ty xăng dầu thường kết hợp các màu…

Bình luận: 0đọc thêm