Quy chuẩn thiết kế logo - Hệ thống nhận diện thương hiệu

Khi hình ảnh thương hiệu trở nên bình thường, mờ nhạt và thiếu sức sống. Tái định vị thương hiệu trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết . Tái tạo sức sống thiết kế logo - Quy chuẩn thiết kế nhận diện thương hiệu sẽ tạo tinh thần tươi mới, mang lại vị thế thị trường mới hiện hữu trong hành vi quyết định mua của khách hàng.

Thiết kế logo giày

Người viết: FreshBrand Ngày: 17/06/2013

Sản xuất giày rồi mới nghĩ ra logo và thương hiệu, đó là điều tất nhiên. Nhưng điều tuyệt vời là hầu như tất cả các công ty sản xuất bây giờ nhận thức về tầm quan trọng của thương hiệu và họ bỏ ra thời gian rất cần thiết…

Bình luận: 899đọc thêm