Quy chuẩn thiết kế logo - Hệ thống nhận diện thương hiệu

Khi hình ảnh thương hiệu trở nên bình thường, mờ nhạt và thiếu sức sống. Tái định vị thương hiệu trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết . Tái tạo sức sống thiết kế logo - Quy chuẩn thiết kế nhận diện thương hiệu sẽ tạo tinh thần tươi mới, mang lại vị thế thị trường mới hiện hữu trong hành vi quyết định mua của khách hàng.

Logo thương hiệu đồ uống

Người viết: FreshBrand Ngày: 19/08/2013

Để xây dựng thương hiệu đồ uống thành công các doanh nghiệp không chỉ “phải” phát hiện được thị trường “xanh” cho sản phẩm như Tân Hiệp Phát đã làm được, nó đòi hỏi một quá trình nghiên cứu sâu sắc thị trường, cũng như chiến lược Marketing hoàn hảo….

Bình luận: 1đọc thêm