Quy chuẩn thiết kế logo - Hệ thống nhận diện thương hiệu

Khi hình ảnh thương hiệu trở nên bình thường, mờ nhạt và thiếu sức sống. Tái định vị thương hiệu trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết . Tái tạo sức sống thiết kế logo - Quy chuẩn thiết kế nhận diện thương hiệu sẽ tạo tinh thần tươi mới, mang lại vị thế thị trường mới hiện hữu trong hành vi quyết định mua của khách hàng.

Logo công ty môi trường

Người viết: FreshBrand Ngày: 22/10/2013

Sáng tạo bản sắc thương hiệu và đặc biệt là thiết kế logo công ty môi trường, hay một công ty thân thiện với môi trường là một thách thức khá khó khăn. Thiết kế logo công ty môi trường trong thị trường cạnh tranh này có thể được tạo…

Bình luận: 0đọc thêm