Quy chuẩn thiết kế logo - Hệ thống nhận diện thương hiệu

Khi hình ảnh thương hiệu trở nên bình thường, mờ nhạt và thiếu sức sống. Tái định vị thương hiệu trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết . Tái tạo sức sống thiết kế logo - Quy chuẩn thiết kế nhận diện thương hiệu sẽ tạo tinh thần tươi mới, mang lại vị thế thị trường mới hiện hữu trong hành vi quyết định mua của khách hàng.

Thiết kế logo Ngân hàng

Người viết: FreshBrand Ngày: 19/08/2013

Logo ngân hàng thường có đặc điểm chung là liên quan đến biểu tượng tài chính. Vậy nên trước đây, logo ngân hàng thường dùng biểu tượng đồng tiền làm điểm nhấn. Nhưng, thời điểm gần đây, nhiều ngân hàng đã thay đổi nhận thức về thương hiệu nên những…

Bình luận: 1đọc thêm