Quy chuẩn thiết kế logo - Hệ thống nhận diện thương hiệu

Khi hình ảnh thương hiệu trở nên bình thường, mờ nhạt và thiếu sức sống. Tái định vị thương hiệu trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết . Tái tạo sức sống thiết kế logo - Quy chuẩn thiết kế nhận diện thương hiệu sẽ tạo tinh thần tươi mới, mang lại vị thế thị trường mới hiện hữu trong hành vi quyết định mua của khách hàng.

Logo Khách sạn – Resort

Người viết: FreshBrand Ngày: 20/05/2013

Doanh nghiệp kinh doanh về lĩnh vực khách sạn hiện tại phát triển mạnh ở việt nam , lượng khách du lịch quốc tế càng tăng mạnh, tính dến thời điểm hiện tại trong tháng 4, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 613.919 lượt, tăng 4,5% so…

Bình luận: 0đọc thêm