Quy chuẩn thiết kế logo - Hệ thống nhận diện thương hiệu

Khi hình ảnh thương hiệu trở nên bình thường, mờ nhạt và thiếu sức sống. Tái định vị thương hiệu trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết . Tái tạo sức sống thiết kế logo - Quy chuẩn thiết kế nhận diện thương hiệu sẽ tạo tinh thần tươi mới, mang lại vị thế thị trường mới hiện hữu trong hành vi quyết định mua của khách hàng.

Logo công ty du lịch

Người viết: FreshBrand Ngày: 17/10/2013

Xây dựng thương hiệu uy tính và chất lượng là vấn đề sống còn trong lĩnh vực du lịch nhiều cạnh tranh. Du lịch không còn đơn thuần là dẫn đoàn đi thăm thú vài địa điểm đã định sẵn, công ty du lịch còn phải tạo nên những dịch…

Bình luận: 0đọc thêm