Quy chuẩn thiết kế logo - Hệ thống nhận diện thương hiệu

Khi hình ảnh thương hiệu trở nên bình thường, mờ nhạt và thiếu sức sống. Tái định vị thương hiệu trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết . Tái tạo sức sống thiết kế logo - Quy chuẩn thiết kế nhận diện thương hiệu sẽ tạo tinh thần tươi mới, mang lại vị thế thị trường mới hiện hữu trong hành vi quyết định mua của khách hàng.

Thiết kế logo âm nhạc

Người viết: FreshBrand Ngày: 18/06/2012

Thiết kế logo là rất quan trọng cho bất kỳ công ty âm nhạc, truyền thông . Thiết kế logo âm nhạc phải truyền tải được thương hiệu cá nhân và dịch vụ doanh nghiệp. Thiet ke logo âm nhạc thường thể kết hợp văn bản và biểu tượng. Bạn…

Bình luận: 1đọc thêm