Quy chuẩn thiết kế logo - Hệ thống nhận diện thương hiệu

Khi hình ảnh thương hiệu trở nên bình thường, mờ nhạt và thiếu sức sống. Tái định vị thương hiệu trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết . Tái tạo sức sống thiết kế logo - Quy chuẩn thiết kế nhận diện thương hiệu sẽ tạo tinh thần tươi mới, mang lại vị thế thị trường mới hiện hữu trong hành vi quyết định mua của khách hàng.

Logo sân Golf

Người viết: FreshBrand Ngày: 21/10/2013

Golf là một môn thể thao dành cho tầng lớp thượng lưu – như vậy, thiết kế logo doanh nghiệp golf (như câu lạc bộ golf, sân golf và các trang web thông tin về golf) cần phải thể hiện đẳng cấp. Logo đóng một vai trò quan trọng trong…

Bình luận: 0đọc thêm