Quy chuẩn thiết kế logo - Hệ thống nhận diện thương hiệu

Khi hình ảnh thương hiệu trở nên bình thường, mờ nhạt và thiếu sức sống. Tái định vị thương hiệu trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết . Tái tạo sức sống thiết kế logo - Quy chuẩn thiết kế nhận diện thương hiệu sẽ tạo tinh thần tươi mới, mang lại vị thế thị trường mới hiện hữu trong hành vi quyết định mua của khách hàng.

Logo Kem – ice Cream Logo

Người viết: FreshBrand Ngày: 24/09/2013

Nếu bạn đang có kế hoạch thành lập doanh nghiệp kinh doanh về Kem và xây dựng thương hiệu của mình, thì điều bạn cần phải xây dựng đó là giá trị tạo nên khác biệt, độc đáo và truyền tải được giá trị cốt lõi đến với thực khách….

Bình luận: 0đọc thêm