Quy chuẩn thiết kế logo - Hệ thống nhận diện thương hiệu

Khi hình ảnh thương hiệu trở nên bình thường, mờ nhạt và thiếu sức sống. Tái định vị thương hiệu trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết . Tái tạo sức sống thiết kế logo - Quy chuẩn thiết kế nhận diện thương hiệu sẽ tạo tinh thần tươi mới, mang lại vị thế thị trường mới hiện hữu trong hành vi quyết định mua của khách hàng.

Hướng dẫn hồ sơ đang ký mã số mã vạch

Người viết: FreshBrand Ngày: 19/09/2013

Đăng ký mã số mã vạch là quy định của các quốc gia, mang tính toàn cầu. Để tạo thuận lợi và nâng cao năng suất, hiệu quả trong bán hàng và quản lý kho người ta thường in trên hàng hoá một loại mã hiệu đặc biệt gọi là…

Bình luận: 1,546đọc thêm

Các mẫu hồ sơ hướng dẫn Mã số mã vạch

Người viết: FreshBrand Ngày: 19/09/2013

Quý khách hàng khi muốn đăng ký mã số mã vạch (MSMV) cần có những giấy tờ, các mẫu hồ sơ đăng ký Mã số mã vạch sau: 1. Bản đăng ký sử dụng Mã số mã vạch: DOWNLOAD 2. Hướng dẫn cấp mã số phân định vật phẩm: DOWNLOAD 3. Mẫu…

Bình luận: 0đọc thêm

Thủ tục đăng ký mã số mã vạch

Người viết: FreshBrand Ngày: 19/09/2013

Làm thế nào để có mã số mã vạch trên sản phẩm? Đầu tiên các doanh nghiệp phải gia nhập EAN Việt Nam. EAN Việt Nam sẽ cấp mã M cho doanh nghiệp và hướng dẫn doanh nghiệp lập mã mặt hàng (mã I) cho từng sản phẩm. Để được…

Bình luận: 0đọc thêm

Chi phí đăng ký mã số mã vạch

Người viết: FreshBrand Ngày: 19/09/2013

Theo Thông tư số 36/2007/TT-BTC ngày 11 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 88/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vạch, mức thu…

Bình luận: 2đọc thêm

Hướng dẫn đăng ký Mã số mã vạch sản phẩm

Người viết: FreshBrand Ngày: 19/09/2013

Mã số mã vạch giúp phân biệt chính xác các loại hàng hoá tránh nhầm lẫn khi tính giá, phục vụ khách hàng. Mã số mã vạch của hàng hoá bao gồm hai phần: mã số của hàng hoá và mã vạch là phần thể hiện mã số bằng vạch…

Bình luận: 3đọc thêm