Quy chuẩn thiết kế logo - Hệ thống nhận diện thương hiệu

Khi hình ảnh thương hiệu trở nên bình thường, mờ nhạt và thiếu sức sống. Tái định vị thương hiệu trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết . Tái tạo sức sống thiết kế logo - Quy chuẩn thiết kế nhận diện thương hiệu sẽ tạo tinh thần tươi mới, mang lại vị thế thị trường mới hiện hữu trong hành vi quyết định mua của khách hàng.

Thiết kế nhận diện thương hiệu sao cho hiệu quả?

Người viết: FreshBrand Ngày: 14/05/2012

Phương pháp thiết kế nhận diện thương hiệu sáng tạo Bạn đã bao giờ nghe thuật ngữ CIP (Corporation Identify Program)? CIP đó là hệ thống nhận diện thương hiệu toàn diện, nhằm quy chuẩn hình ảnh của thương hiệu, chuẩn phối màu, font chữ, kích thước để thương hiệu…

Bình luận: 1đọc thêm