Quy chuẩn thiết kế logo - Hệ thống nhận diện thương hiệu

Khi hình ảnh thương hiệu trở nên bình thường, mờ nhạt và thiếu sức sống. Tái định vị thương hiệu trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết . Tái tạo sức sống thiết kế logo - Quy chuẩn thiết kế nhận diện thương hiệu sẽ tạo tinh thần tươi mới, mang lại vị thế thị trường mới hiện hữu trong hành vi quyết định mua của khách hàng.

Chụp hình Catalogue

Người viết: FreshBrand Ngày: 19/08/2013

Ấn phẩm  Catalogue chuyên nghiệp ngoài nội dung thì hình ảnh đẹp cần phải được thực hiện bởi kỹ năng chuyên môn, kinh nghiệm, kỹ thuật và một hệ thống thiết bị chuyên ngành. Đáp ứng nhu cầu đặc thù này của quảng cáo hiện đại và yêu cầu ngày càng…

Bình luận: 0đọc thêm