Sự khác biệt giữa một logo đẳng cấp và logo bình thường

08.11.2016
Chia sẻ:

Thoạt nhìn có vẽ thiết kế một logo có vẽ rất dễ dàng, đúng thực chất là như vậy thiết kế một logo rất dễ dàng. Nhưng cái dễ dàng đó lại khiến bao nhiêu người trong nghề phải khốn đốn không biết tiêu chuẩn của cái bình thường đó là như thế nào.
Một logo đẳng cấp.
logo-thuong-hieu-bmw
Khi nhắc thoạt nhìn qua một cái gì đó mà người ta đã nhớ đến một cái tên, cũng giống như công việc thiết kế một logo vậy. Khi thiết kế logo mà cái logo đó chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhớ tên đến thương hiệu của bạn đó chính một logo thành công trong ý tưởng.
Đó chính là sự khác biệt giữa một logo đẳng cấp và một logo bình thường.