Oyes Water

Client:
Oyes Water
A task:
Share this page:

Thiết kế: Anh Tú, Kiều Nga, Hải Anh
Art Director: Trần Anh Tú
Điều hành sản xuất và quản lý dự án: Trần Anh Tú
Loại dự án: Sáng tạo mới, Khái niệm, Sản xuất, Công việc thương mại
Công việc thực hiện: Đặt tên thương hiệu, thiết kế logo, thiết kế nhận diện thương hiệu, thiết kế nhãn – bao bì, kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm
Khách hàng: Bảo Minh
Địa điểm: Nam Định
Nội dung thương hiệu: Nước tinh khiết
Định hướng ý tưởng: Tự nhiên, độc đáo, mạnh mẽ, mới lạ