Lang Kingdom

Client:
Lang Kingdom
A task:
Share this page:

Thiết kế: Anh Tú, Thanh Thúy
Art Director: Trần Anh Tú
Điều hành sản xuất và quản lý dự án: Trần Anh Tú
Loại dự án: Sáng tạo mới với khái niệm thị trường đại chúng
Công việc thực hiện:  Thiết kế logo, thiết kế nhận diện thương hiệu
Khách hàng: Lang Kingdom
Địa điểm: Việt Nam – Singapore
Nội dung thương hiệu: Giáo dục – Anh ngữ trực tuyến