Basic Global

Client:
Basic Global
A task:
Share this page:

Thiết kế: Trâm Anh
Giám đốc Nghệ thuật: Trần Anh Tú
Điều hành and manage dự án: Trần Anh Tú
Loại dự án: Sáng tạo mới, Khái niệm, Job thương mại
Công việc thực hiệnThiết kế logo , thiết kế nhận thương hiệu
Khách hàng: Basic toàn cầu
Địa điểm: TP.HCM
Nội dung thương hiệu: Sản xuất, thương mại devices PCCC. Văn phòng