Quy chuẩn thiết kế logo - Hệ thống nhận diện thương hiệu

Khi hình ảnh thương hiệu trở nên bình thường, mờ nhạt và thiếu sức sống. Tái định vị thương hiệu trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết . Tái tạo sức sống thiết kế logo - Quy chuẩn thiết kế nhận diện thương hiệu sẽ tạo tinh thần tươi mới, mang lại vị thế thị trường mới hiện hữu trong hành vi quyết định mua của khách hàng.

Thiết kế nhận diện

Để xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu hiệu quả, mục tiêu, ý tưởng phải rõ ràng và được duyệt trước khi bắt đầu công việc sáng tạo. Theo đó, FreshBrand bắt đầu triển khai một tài liệu quy chuẩn hệ thống nhận diện thương hiệu.Đối với hoạt động quảng bá, tài liệu sản phẩm,các sự kiện bán hàng,tài liệu truyền thông mang tính chiến thuật, những yêu cầu chính của quy chuẩn hệ thống thương hiệu đều bắt nguồn từ kế hoạch marketing của mỗi doanh nghiệp.Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu bắt đầu từ giai đoạn nghiên cứu, chiến lược khác biệt hóa, cơ cấu quan hệ thương hiệu, và tính cách thương hiệu. Tất cả những giai đoạn này đều được hoàn tất trước khi các công việc sáng tạo bắt đầu.

Hệ thống nhận diện thương hiệu mang tính chiến lược và lâu dài, nên việc thiết lập các tiêu chí là yêu cầu hết sức quan trọng đối với quá trình sáng tạo hệ thống nhận diện thương hiệu.Những yếu tố nhận diện được tạo ra được sử dụng trong hàng chục năm.Hiểu được điều đó với đội ngũ trẻ trung, sáng tạo và nhiệt huyết, luôn sẵn sàng phục vụ và lắng nghe đưa ra những ý tưởng độc đáo để xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu hiệu quả, giúp thương hiệu của bạn mãi phát triễn mãi với thời gian.

Khách hàng xây dựng Khang Đức
Khách hàng lĩnh vực rượu Việt Á
Khách hàng Đại Phát Đạt
Khách hàng xăng dầu Tradoco
Khách hàng dầu nhờn Spo
Khách hàng Trà Tân Nam Bắc
Khách hàng Thanh Kiều
Khách hàng Vạn Phát Lợi
Khách hàng thương hiệu thời trang Tijoe