Quy chuẩn thiết kế logo - Hệ thống nhận diện thương hiệu

Khi hình ảnh thương hiệu trở nên bình thường, mờ nhạt và thiếu sức sống. Tái định vị thương hiệu trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết . Tái tạo sức sống thiết kế logo - Quy chuẩn thiết kế nhận diện thương hiệu sẽ tạo tinh thần tươi mới, mang lại vị thế thị trường mới hiện hữu trong hành vi quyết định mua của khách hàng.

Hỗ trợ báo giá

Để làm được điều đó. FreshBrand bằng cách hỗ trợ bạn xây dựng một bản sắc thương hiệu độc đáo, để nâng cao nhận thức và công nhận rõ ràng, nhất quán trong kinh doanh sản phẩm, dịch vụ của bạn. Từ đó giúp bạn tuyên bố chiến lược hay một tập hợp các thông điệp có cùng nội dung thông qua sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, tính cách thương hiệu, câu chuyện thương hiệu, sự khác biệt và lời hứa thương hiệu.

Ở cấp độ mạnh nhất của nó, một bản sắc thương hiệu độc đáo tạo ra trong tâm trí của khách hàng của bạn nhận thức rằng không có công ty, sản phẩm, hoặc dịch vụ khác như của bạn. Đó là nguyên nhân làm nên sự khác biệt trong tâm trí khách hàng so với các đối thủ cạnh tranh.

Khách hàng Vạn Phát Lợi
Khách hàng Ri Event
Khách hàng Serenco
Khách hàng Rose Villa Cafe
Khách hàng điện máy bách hóa điện tử
Khách hàng Shinshunt
Khách hàng Hùng Hậu
Khách hàng Nguyễn Lê Minh
Khách hàng xây dựng Khang Đức