Quy chuẩn thiết kế logo - Hệ thống nhận diện thương hiệu

Khi hình ảnh thương hiệu trở nên bình thường, mờ nhạt và thiếu sức sống. Tái định vị thương hiệu trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết . Tái tạo sức sống thiết kế logo - Quy chuẩn thiết kế nhận diện thương hiệu sẽ tạo tinh thần tươi mới, mang lại vị thế thị trường mới hiện hữu trong hành vi quyết định mua của khách hàng.

Kiến trúc thương hiệu

Là một doanh nghiệp phát triển, kế hoạch mở rộng điển hình là đa dạng hóa các mô hình của một sản phẩm cụ thể, hoặc để cung cấp rất nhiều thậm chí lớn hơn các sản phẩm phục vụ cho nhu cầu đa dạng và mục tiêu. Do sự phức tạp của các danh mục sản phẩm của các công ty, làm thế nào công ty có thể tạo ra một mối quan hệ có ý nghĩa giữa thương hiệu công ty và sản phẩm của họ tiểu thương hiệu như vậy mà tương ứng cổ phần thương hiệu của họ được duy trì và nâng cao trong dài hạn?

Xây dựng kiến trúc thương hiệu thống nhất là một phần quan trọng trong tổng thể chiến lược thương hiệu của một công ty, bởi vì nó cung cấp một cấu trúc để khởi động thương hiệu mạnh vào các thị trường khác và tích hợp chiến lược trên thị trường. Mục tiêu này vẫn là cơ sở cho việc thiết kế và phát triển của FreshBrand để hổ trợ khách hàng có một mô hình giúp lãnh đạo doanh nghiệp sắp xếp doanh nghiệp và quyết định về hệ thống kiến trúc thương hiệu phù hợp nhất với mô hình kinh doanh của họ.

Xây dựng kiến ​​trúc thương hiệu liên quan đến việc xây dựng các nguyên tắc cơ bản để hướng dẫn việc sử dụng hiệu quả của thương hiệu bởi công ty của mình và công ty con khác nhau, trong thị trường địa phương và toàn cầu. Những nguyên tắc này cũng sẽ thành lập các lý do cho hài hòa các quyết định xây dựng thương hiệu ở các cấp độ khác nhau của tổ chức; và qua các địa điểm địa lý khác nhau.

FreshBrand cung cấp cho khách hàng của chúng tôi với một quá trình có cấu trúc danh mục đầu tư của họ trong việc cấu hình của các thương hiệu để giúp họ phân biệt sản phẩm của họ từ các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh của họ cũng như phân khúc danh mục đầu tư của họ để phục vụ cho thị trường mục tiêu khác nhau.

Khách hàng lĩnh vực ẩm thực nhà hàng Mina
Khách hàng Kiến xây
Khách hàng điện máy bách hóa điện tử
Khách hàng Vạn Phát Lợi
Khách hàng Thanh Kiều
Khách hàng Nguyễn Lê Minh
Khách hàng Macadamia Queen
Khách hàng Kalix
Khách hàng Trà Tân Nam Bắc