Quy chuẩn thiết kế logo - Hệ thống nhận diện thương hiệu

Khi hình ảnh thương hiệu trở nên bình thường, mờ nhạt và thiếu sức sống. Tái định vị thương hiệu trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết . Tái tạo sức sống thiết kế logo - Quy chuẩn thiết kế nhận diện thương hiệu sẽ tạo tinh thần tươi mới, mang lại vị thế thị trường mới hiện hữu trong hành vi quyết định mua của khách hàng.

Định vị thương hiệu

Để tạo ra một thương hiệu đặc biệt trên thị trường, một thị trường thích hợp đã được chọn lựa cẩn thận và một lợi thế khác biệt phải được tạo ra trong tâm trí khách hàng. Định vị thương hiệu là phương tiện mà qua đó một tổ chức có thể miêu tả khách hàng đó đạt được những gì họ muốn và những gì tổ chức mong muốn thông qua họ. Ngoài ra định vị thương hiệu là chìa khóa của chiến lược tiếp thị.

Một định vị thương hiệu mạnh chỉ đạo chiến lược tiếp thị bằng cách giải thích các chi tiết thương hiệu, tính độc đáo của thương hiệu và sự khác biệt với các thương hiệu cạnh tranh, cũng như những lý do để mua và sử dụng thương hiệu cụ thể. Là cơ sở để phát triển và tăng kiến ​​thức cần thiết và nhận thức của khách hàng.

Mục tiêu của FreshBrand trong định vị thương hiệu: Xác định vị trí phù hợp, khác biệt và vượt trội cho thương hiệu trong tâm trí của khách hàng mục tiêu.

Định vị thương hiệu nhằm giải đáp: Phạm vi cạnh tranh của thương hiệu? Thương hiệu nhắm đến khách hàng nào? Thương hiệu giúp khách hàng đạt được mục tiêu gì? Giá trị và tính cách thương hiệu là gì? Lý do tin tưởng thương hiệu là gì? Ưu thế cốt lõi là gì? Điểm khác biệt của thương hiệu là gì?

Khách hàng Thanh Kiều
Khách hàng Rose Villa Cafe
Khách hàng thương hiệu mì Phúc Hảo
Khách hàng Macadamia Queen
Khách hàng thương hiệu thời trang Tijoe
Khách hàng Manusan
Khách hàng Kiến xây
Khách hàng xăng dầu Tradoco
Khách hàng Kalix