Quy chuẩn thiết kế logo - Hệ thống nhận diện thương hiệu

Khi hình ảnh thương hiệu trở nên bình thường, mờ nhạt và thiếu sức sống. Tái định vị thương hiệu trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết . Tái tạo sức sống thiết kế logo - Quy chuẩn thiết kế nhận diện thương hiệu sẽ tạo tinh thần tươi mới, mang lại vị thế thị trường mới hiện hữu trong hành vi quyết định mua của khách hàng.

Khám phá thương hiệu

Khám phá thương hiệu đó chính là hiệu rỏ thương hiệu của công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chứa đựng giá trị như thế nao?.Nói lên một sự cam kết gắn bó lâu dài với khách hàng hay nó có thể là một sự kết hợp giữa cảm xúc và nhận thức về tên, hình ảnh thương hiệu, những lĩnh vực mà bạn tham gia, định hướng phát triển trong tương lai.

Để làm được điều đó. FreshBrand bằng cách hỗ trợ bạn xây dựng một bản sắc thương hiệu độc đáo, để nâng cao nhận thức và công nhận rõ ràng, nhất quán trong kinh doanh sản phẩm, dịch vụ của bạn. Từ đó giúp bạn tuyên bố chiến lược hay một tập hợp các thông điệp có cùng nội dung thông qua sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, tính cách thương hiệu, câu chuyện thương hiệu, sự khác biệt và lời hứa thương hiệu.

Ở cấp độ mạnh nhất của nó, một bản sắc thương hiệu độc đáo tạo ra trong tâm trí của khách hàng của bạn nhận thức rằng không có công ty, sản phẩm, hoặc dịch vụ khác như của bạn. Đó là nguyên nhân làm nên sự khác biệt trong tâm trí khách hàng so với các đối thủ cạnh tranh.

Khách hang I-solution
HỆ THỐNG BÁN LẺ DSTORE
Khách hàng Đại Phát Đạt
Khách hàng Nam Việt Media
Khách hàng Angimex
Khách hàng Ri Event
Khách hàng BenNet
Khách hàng thực phẩm BBQ
Khách hàng thương hiệu thời trang Tijoe