Logo TRUMP tổng thống mới của nước mỹ

10.11.2016
Chia sẻ:

Những ngày qua tâm điểm được cả thế giới chú ý đó chính là cuộc bầu cử tại nước mỹ. Mọi người đang tập trung vào nước mỹ, mọi người dân của nước mỹ đang cố gắng vận động cho ứng cử viên mà mình yêu thích. Có rất nhiều cách thể hiện sự yêu quý của mình tới ứng cử viên mà họ lựa chọn. Lựa chọn thiết kế logo cho ứng cử viên là cách để làm cho câu khẩu hiệu tuyên truyền vận động mọi người.
logo-trump-2

Ngày hôm nay tân tổng thống mới đã được nhậm chức. Logo trên có ý nghĩa khi ông Trum dẫn dắt nước mỹ đi lên thể hiện được một nước mỹ sẽ đòan kết đấu tranh để đi lên. Vì một nước mỹ giàu mạnh, mọi người dân đang ủng hộ cho ông TRUMP đang rất háo hức chào đón tân tổng thống của nước mỹ. Logo dành cho tân tổng thống của nươc mỹ có ý nghĩa đem lại cho nước mỹ một nền văn minh hơn, dân chủ hơn. Logo TRUMP con thể hiện được ý nghĩa là rằng để có một nước mỹ văn minh hơn thì mọi người dân cần phải cố gắng tích cực hơn nữa để đống góp cho đất nước.
Việc lựa chọn màu sắc cũng thể hiện được sắc thái trong logo. Để có logo vận động tuyên truyền ý nghĩa thì người thiết kế phải biết cách sử dụng và lựa chọn được những màu sắc nào là phù hợp để làm cho người xem để ý đến logo được nhiều hơn. Logo màu cờ của nước mỹ được thể hiện 3 màu làm chủ đạo đỏ, trắng, xanh mỗi màu trong lá cờ đều có một ý nghĩa riêng của nó. Màu đỏ thể hiện lên rằng mọi cuộc đấu tranh để cố gắng xây dựng đều phải có sự đổ máu. Màu trắng thể hiện sự khát khao của người dân đi đến một nền văn minh công bằng. Màu xanh thể hiện xã hội được dân chủ mọi người đều được có tự do cho mình.
Thông qua logo người thiết kế muốn nhắn nhủ với mọi người rằng tất cả mọi người đều muốn có một đất nước lớn mạnh. Để phục vụ những nhu cầu của con người cùng nhau đi lên cùng nhau xây dựng nên, loại bỏ nền văn minh bảo thủ tiến đến một nền văn minh mới nhân đạo, tự do, bình đẳng. Mọi sự cố gắng không bào giờ là đủ, logo tuy đơn giản nhưng rất nhiều ý nghĩa muốn nói lên.