Logo kiểu Font viết tay

17.10.2013
Chia sẻ:

Phong cách độc đáo chữ viết tay là lý do tại sao chữ ký được sử dụng để phân biệt nhận dạng bạn với một người khác. Vì vậy nếu khai thác tối đa yếu tố này trong thương hiệu thì logo doanh nghiệp sử dụng font viết tay tạo nên ấn tượng và sự khác biệt. Bạn có thể “hiểu” một thương hiệu thông qua các loại font chữ sử dụng trong thiết kế logo của nó.

thiet ke logo font viết tay

Các nhà thiết kế logo thường sử dụng các phông chữ loại Sans Serif và Helvetica. Logo kiểu font chữ viết tay sử dụng phổ biến trong số các nhãn hiệu thời trang có sử dụng dấu hiệu chữ ký thương hiệu sản phẩm. Một hình thức khác của logo font chữ viết tay là kiểu thư pháp. Đây là loại phức tạp hơn các tác phẩm nghệ thuật viết tay đơn thuần rất nhiều.

Hãy xem những mẫu logo sau để lấy nguồn cảm hứng làm thế nào dể bạn có thể cá nhân hoá thương hiệu thông qua các phông chữ viết tay.