Logo công ty luật

17.05.2013
Chia sẻ:

Logo công ty Luật là một phần không thể thiếu của bất kỳ tổ chức tư pháp. Đó là hình ảnh trực quan truyền tải thông tin và dịch vụ mà bạn cung cấp. Bạn không muốn khác nghĩ rằng bạn là chỉ là một luật sư, công ty luật. Cho người khác ấn tượng về tính chuyên nghiệp và mức độ tin cậy, một logo luật cần đáng nhớ, phân biệt bạn với các đối thủ cạnh tranh.

Logo công ty Luật thể hiện sự chuyên nghiệp và uy tính dối với thân chủ của mình. Dưới đây chúng tôi sẽ dưa ra một số lưu ý khi sáng tạo một thiết kế logo ocng6 ty luật.

1. Màu sắc trong thiết kế Logo Công ty Luật

Màu sắc là yếu tố chính của một thiết kế logo tốt. Màu sắc thường sử dụng như màu nâu sẫm và màu đen. Nếu khách hàng chấp thuận, nhà thiết kế cần xem xét việc sử dụng gần như 2-3 màu sắc khác nhau và tương phản trong các thiết kế của họ.

2. Kết hợp Slogan tạo thu hút

Slogan là công cụ tăng uy tính và chất lượng. Thiết kế Logo nên tận dụng điều này và tạo ra các phác thảo cho nhiều lựa chọn.

3. Biểu tượng Logo công ty Luật

Sử dụng biểu tượng hay hình ảnh có liên quan. Điều tốt nhất nghiên cứu bản sắc thương hiệu của doanh nghiệp từ đó liệt kê nên các tiêu chí sáng tạo logo từ đó tạo nên thành công của dự án.