Khám phá những mẫu logo có giá trị nhất thế giới

10.11.2016
Chia sẻ:

Tâm lý mà mỗi người luôn nghĩ rằng việc thiết kế logo và công việc đơn giản và có chi phí không đáng kể. Bài viết hôm nay chắc chắn sẽ thay đổi cách nhìn và suy nghĩ của mọi người. Logo chỉ đơn giản là một biểu tượng nhưng nó chính là ý tưởng nêu lên được xu thế định hướng phát triển của công ty.
Sau đây sẽ là những con số sẽ biết nói lên giá trị của logo.
1. BP LOGO COST: 211.000.000$
Designed by: Landor Associates
Logo BP được thiết kế lại bởi Landor Associates trong năm 2008, việc thiết kế logo cũng như làm mới lại thương hiệu là rất khó khăn. Nhưng dượi sự tài tình của Landor Associates cũng các cộng tác viên hỗ trợ dự án được xem là thành công, trong việc cạnh tranh cùng với 4 công ty trong cùng lĩnh vực.
logo-bp
2. ACCENTURE LOGO: 100.000.000$
Designed by: Landor Associates
Cũng dưới sự dẫn dắt của Landor Associates, logo ACCENTURE được thiết kế đơn giản nhưng mang tính đầy mạnh mẽ.
accenture-logo-1
3.POSTEN NORGE LOGO: 55.000.000$
Posten norge là một công ty cung cấp dịch vụ bưu chính. Trong năm 2008 công ty đã thực hiện lại dự án làm mới lại logo với giá trị 300.000.000 kroner Na Uy bao gồm toàn bộ logo và chiến lược tiếp thị.
logo-posten
4.AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP (ANZ) LOGO: 15.000.000$
ANZ là ngân hàng hàng lơn nhất ở NEW ZEALAND và lớn thứ 3 ở úc. Từ năm 2010 đến năm 2012 công ty đã thực hiện chiến dịch thương hiệu, 15 triệu dolla là con số đã tiêu tốn trong chiến dịch thương hiệu này. “We live in your world.” là câu khẩu hiệu trong chiến dịch này.
logo-anz
5.BRITISH BROADCASTING CORPORATION (BBC) LOGO: 1.800.000$

logo-bbc
6.PEPSI LOGO: 1.000.000$
logo-pepsi
7.LONDON 2012 OLYMPICS LOGO: 625.000$
logo-olympics
SYMANTEC LOGO 1.280.000.000$
logo-1ty2