Quy chuẩn thiết kế logo - Hệ thống nhận diện thương hiệu

Khi hình ảnh thương hiệu trở nên bình thường, mờ nhạt và thiếu sức sống. Tái định vị thương hiệu trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết . Tái tạo sức sống thiết kế logo - Quy chuẩn thiết kế nhận diện thương hiệu sẽ tạo tinh thần tươi mới, mang lại vị thế thị trường mới hiện hữu trong hành vi quyết định mua của khách hàng.Tính cách

Đam mê

Hiểu biết
Hướng đến tương lai
Kề vai sát cánh

Sáng suốt

Tầm nhìn rõ ràng
Trạng thái tỉnh tảo
Tinh thần lạc quan

Mới lạ

Tư duy nhạy bén đột phá
Khác biệt hóa
Đơn giản.