Quy chuẩn thiết kế logo - Hệ thống nhận diện thương hiệu

Khi hình ảnh thương hiệu trở nên bình thường, mờ nhạt và thiếu sức sống. Tái định vị thương hiệu trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết . Tái tạo sức sống thiết kế logo - Quy chuẩn thiết kế nhận diện thương hiệu sẽ tạo tinh thần tươi mới, mang lại vị thế thị trường mới hiện hữu trong hành vi quyết định mua của khách hàng.Quy trình sáng tạo

Dưới đây là một phác thảo những gì trong kho vũ khí của FreshBrand

Nghiên cứu và khám phá. Điều tra về hoạt động và hình ảnh của doanh nghiệp, sơ lược thông qua toàn bộ phạm vi thị trường của bạn, các khách hàng mục tiêu củng như đối thủ cạnh tranh của bạn để xác định các điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp.

Hoạch định và đưa ra giải pháp cụ thể

Thông tin trên sẽ giúp nhóm nghiên cứu xác định bản sắc thương hiệu cốt lõi, chiến lược định vị thương hiệu của bạn. Trợ giúp và định hướng xây dựng quy trình quản lý hình ảnh thương hiệu Đưa ra giải pháp giải quyết vấn đề. Mô tả phác thảo thiết kế bản sắc thương hiệu. Lên kế hoạch truyền thông tiếp thị hợp nhất IMC.

Một phần tiêu chuẩn của dịch vụ mà FreshBrand thực hiện là tạo ra các tài liệu tiếp thị với những ý tưởng đầy hứa hẹn. Điều này có thể bao gồm phương pháp nghiên cứu quảng cáo, bố trí đồ họa và những câu chuyện để cung cấp cho bạn một ý tưởng về tương lai của bạn với tên thương hiệu.

Triển khai thiết kế sáng tạo

Phân tích, mô tả các ứng dụng sáng tạo thực tiễn. Sau bước phân tích sẽ tiến hành sáng tạo logo và các ứng dụng vào truyền thông. Kết hợp triển khai các chương trình truyền thông tiếp thị.

Kích hoạt và chăm sóc thương hiệu

Tiến hành kích hoạt thương hiệu, trong bước này cần liên kết chặt chẽ các bước để quá trình kích hoạt khởi động mô hình mới sao cho đồng bộ nhất. FreshBrand tiến hành đào tạo thương hiệu nội bộ để tăng sự nhận biết một cách tích cực và hiệu quả. Bên cạch đó sẽ tiến hành hướng dẫn cách quản lý hình ảnh thương hiệu tốt nhất. Sau bước kích hoạt thành công FreshBrand sẽ hỗ trợ và chăm sóc trong suốt quá trình sử dụng thương hiệu của bạn.