Đánh giá từ các chuyên gia về logo đẹp

17.10.2016
Chia sẻ:

Trong thế giới thiết kế logo, thì đẹp không có nghĩa là logo đó có hình ảnh rỏ ràng, bắt mắt mà logo đẹp ở đây là phải kết hợp được tính nghệ thuật và thực tế.
Nghệ thuật, trong thiết kế logo những người theo quan điểm nội suy cho rằng tiêu chuẩn của nghệ thuật thiết kế logo nằm trong tính trực cảm của logo. Có nghĩa là người thiết kế phải chủ tâm tạo ra nghệ thuật ấn tượng, tạo nên sự khác biệt như vậy người xem sẽ học cách nhận ra được tính trực cảm đó.

logo apple
Tính thực tế trong logo thông qua hình ảnh của logo người xem thấy được sức hút của công chúng đến với doanh nghiệp. Thiết kế logo mà doanh nghiệp đó đạt được cái nhìn thiện cảm ấn tượng từ công chúng chứng tỏ tính thực tế của logo đó cao.