Brochure bệnh viện Đức Khang

19.08.2013
Chia sẻ:

Bệnh viện Đức Khang là bệnh viện chuyên khoa thận và hoạt động không thật sự hiệu quả trong quản lý điều hành, định vị hình ảnh thương hiệu của bệnh viện trước đó.

Thiết kế Brochure bệnh viện Đức Khang:

thiet ke brochure benh vien duc khang 1
thiet ke brochure benh vien duc khang 2
thiet ke brochure benh vien duc khang 3
thiet ke brochure benh vien duc khang 4
thiet ke brochure benh vien duc khang 5
thiet ke brochure benh vien duc khang 6